Uutinen
 

Yksityisraiteiden sääntely tarkastelun alla

2.6.2017 15.00

Trafin uudessa vaikutusten arvioinnissa luupin alla on yksityisraiteita koskevan sääntelyn kehittäminen. Nykysääntelyn koetaan aiheuttavan runsaasti hallinnollista taakkaa ja kustannuksia. Arvioinnin mukaan parhainten sääntelyä kehitettäisiin ottamalla käyttöön kaikkia yksityisraiteen haltijoita koskevat kansalliset turvallisuusjohtamisjärjestelmä- ja käyttöönottolupavaatimukset.

Tuoreessa vaikutusten arvioinnissa tarkastellaan yksityisraiteita koskevaa sääntelyä ja haetaan ratkaisuvaihtoehtoja, joiden avulla voitaisiin keventää yksityisraiteen haltijoiden taloudellista ja hallinnollista taakkaa heikentämättä turvallisuutta.
Yksityisraiteita koskeva sääntely on Suomessa EU:n tiukimmasta päästä. Nyt Trafi pyrkii aktiivisesti etsimään ratkaisuja yksityisraiteen haltijoiden ja näillä raiteilla toimivien liikennöijien hallinnollisen taakan keventämiseen.

Suomessa EU:n rautatielainsäädäntöä on pantu kansallisesti täytäntöön siten, että lähes samat rautatielain mukaiset velvoitteet kohdistuvat matkustaja- ja tavaraliikenteessä käytettävään valtion rataverkkoon sekä pääsääntöisesti vain vaihtotyössä käytettäviin yksityisraiteisiin.

Yksityisraiteilla on suuri rooli Suomen rautateiden tavaraliikenteessä, koska lähes kaikki tavaraliikenne kulkee jossain vaiheessa kuljetusketjua yksityisraiteiden kautta. Myös ympäristönäkökulma tukee rautatiekuljetusten käyttöä tavaraliikenteessä. Käytössä olevia yksityisraiteita on Suomessa yli 100 ja niiden tyypillisiä haltijoita ovat satamat, teollisuuslaitokset ja kunnat.

EU:n turvallisuus- ja käyttöönottolupia koskevat vaatimukset kannattaisi korvata kevyemmällä kansallisella järjestelyllä

Vaikutusten arvioinnin mukaan parhaiten yksityisraidesääntelyä kehitettäisiin keventämällä turvallisuus- ja yhteentoimivuussääntelyä tasapuolisesti kaikilta yksityisraiteen haltijoilta. Tämä onnistuisi korvaamalla nykyiset EU-sääntelyn mukaiset turvallisuuslupa- ja käyttöönottolupavaatimukset kansallisilla kevennetyillä vaatimuksilla. EU-lainsäädäntö näyttää tässä suhteessa tarjoavan mahdollisuuksia kevyemmille tulkinnoille, jollaisia on jo käytössä useassa muussa jäsenvaltiossa. Samalla tulisi selvittää, onko mahdollista muuttaa ulkomaankaupan merisatamien alueella sijaitsevat yksityisraiteet sekä osa VR:n yksityisraiteista markkinadirektiivin säädösten suhteen rataverkon haltijoista palvelupaikan ylläpitäjiksi.

Vaikutusten arvioinnin mukaan näillä muutoksilla yksityisraiteiden hallintaan liittyvää taloudellista ja toiminnallista taakkaa voitaisiin merkittävästi keventää yksityisraiteiden turvallisuutta ja yhteentoimivuutta heikentämättä.

Arvioinnissa nostettiin myös esille, että usean operaattorin käytössä olevien yksityisraiteiden osalta tilanteen määrittely vaatii vielä lisäselvityksiä. Mikäli kansallisia poikkeuksia ei näiden osalta voitaisi tehdä, tulisi näiden toimijoiden osalta turvallisuus- ja yhteentoimivuusvaatimuksia pyrkiä helpottamaan EU-sääntelyn tarjoamissa rajoissa.

Analyysin tuloksia pyritään hyödyntämään 4. rautatiepaketin täytäntöönpanon yhteydessä vuoden 2019 puoliväliin mennessä.

Yksityisraiteita koskevan sääntelyn kehittäminen – vaikutusten arvionti

Lue myös Kaisa Sainion #Trafitalks-blogi sääntelyn yksinkertaistamisesta

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Ville Vainiomäki, p. 029 5346 891, ville.vainiomaki (at) trafi.fi