Uutinen
 

Uusi määräys: OPS M1-15, Minimilentokorkeuksien alittaminen VFR-lentotoiminnassa

6.7.2017 14.56

Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) on antanut 6.7. ilmailumääräyksen OPS M1-15, Minimilentokorkeuksien alittaminen VFR-lentotoiminnassa. Määräys tulee voimaan 12.7.

Määräyksellä yhdistetään kaksi Ilmailuhallinnon antamaa ilmailumääräystä ja päivitetään ne vastaamaan lentotoiminta-asetuksen vaatimuksia. Samalla nämä kaksi vanhaa määräystä kumotaan:

  • OPS M1-15, Minimilentokorkeuksien alittaminen lentokoneilla, annettu 22.5.2006.
  • OPS M4-4, Helikopterilennoilla noudatettavat minimilentokorkeudet, annettu 22.5.2006.

Määräykseen tehtävillä muutoksilla on pyritty vähentämään luvanhaltijoihin kohdistuvaa hallinnollista taakkaa mm. mahdollistamalla minimilentokorkeuden alittaminen tietyissä erikseen yksilöidyissä tapauksissa ilman Liikenteen turvallisuusviraston lupaa. Yksityislentotoiminnassa lupien myöntämisperusteiden selkeyttämisellä on parannettu lupaprosessin läpinäkyvyyttä.

Määräys selkeyttää lisäksi minimilentokorkeuksien alittamista HEMS-toiminnassa ottamalla siitä oma kohtansa määräykseen, muuttamatta kuitenkaan nykytilaa näiltä osin.

Lisätietoja:
yksikönpäällikkö Päivi Metsävainio, p. 029 534 6063, paivi.metsavainio(at)trafi.fi