Uutinen
 

Uusi määräys: Erikoiskuljetukset ja erikoiskuljetusajoneuvot

24.8.2017 15.10

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on 24.8.2017 antanut määräyksen Erikoiskuljetukset ja erikoiskuljetusajoneuvot (TRAFI/4592/03.04.03.00/2015). Määräys tulee voimaan 28.8.2017.

Määräys korvaa erikoiskuljetuksista ja erikoiskuljetusajoneuvoista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (786/2012), joka on kumottu liikenne- ja viestintäministeriön antamalla asetuksella.

Liikenteen turvallisuusviraston määräyksellä tarkennetaan tieliikennelaissa ja ajoneuvolaissa erikoiskuljetuksille ja erikoiskuljetusajoneuvoille säädettyjä vaatimuksia. Määräyksellä pyritään yhtenäistämään ja selkeyttämään sääntelyä sekä ottamaan huomioon erikoiskuljetusten kansainvälinen käytäntö. 

Määräys
Perustelumuistio
Kommenttikooste

 

Lisätietoja
erityisasiantuntija Seppo Terävä, p. 029 5345 536, seppo.terava (at) trafi.fi
lakimies Aino Still, p. 029 5346 066, aino.still (at) trafi.fi