Uutinen
 

Määräyshankepäätös: Kauko-ohjatun ilma-aluksen ja lennokin lennättäminen

10.10.2017 9.50

Uusi määräyshankepäätös julkaistu

Määräyshankkeen tarkoituksena on päivittää 1.1.2017 voimaan tullutta kauko-ohjatun ilma-aluksen ja lennokin lennättämistä koskevaa ilmailumääräystä OPS M1-32.

Määräyksen voimassaolon aikana on tunnistettu eräitä muutos- ja kehitystarpeita, joita tällä määräysmuutoksella pyritään huomioimaan. Määräyshankeen aikana on tarkoitus arvioida myös muita mahdollisia muutostarpeita sekä vaatimusten oikeasuhtaisuutta niin, että määräyksen tavoitteet ja perusperiaatteet säilyvät kuitenkin ennallaan.

Lisätietoja:
johtava asiantuntija Jukka Hannola puh. 029 5347 063, jukka.hannola(at)trafi.fi
yksikönpäällikkö Päivi Metsävainio puh. 029 5346 063, paivi.metsavainio(at)trafi.fi