Uutinen
 

Säädösseuranta viikko 44

6.11.2017 9.38

Trafi seuraa liikennettä koskevia uusia säädöksiä. Seuranta julkaistaan viikoittain Trafi.fi:ssä pääsääntöisesti maanantaisin.

Eduskunnalle annetut liikenteen HE:t

  • -

Suomen säädöskokoelmassa julkaistut liikennettä koskevat säädökset

  • Valtioneuvoston asetus jätteen ja muun aineen mereen laskemisen aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä tehdyn vuoden 1972 yleissopimuksen vuoden 1996 pöytäkirjasta (715/2017)

EUVL:ssä julkaistut liikennettä koskevat säädökset

  • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/1952 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 2888/2000 ja (EY) N:o 685/2001 sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1101/89 kumoamisesta
  • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/1953 asetusten (EU) N:o 1316/2013 ja (EU) N:o 283/2014 muuttamisesta paikallisyhteisöjen internetyhteyksien parantamisen osalta
  • Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/1985 Maltan, Bulgarian ja Puolan lennonvarmistuspalvelujen vuosien 2017, 2018 ja 2019 tavoitteiden tarkistamisen sallimisesta kustannustehokkuuteen liittyvällä suorituskyvyn keskeisellä osa-alueella täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 390/2013 17 artiklan 1 kohdan mukaisesti

Finlexissä julkaistut Trafin antamat määräykset

  • -

Finlexissä julkaistut valtiosopimukset

  • Laki jätteen ja muun aineen mereen laskemisen aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä tehdyn vuoden 1972 yleissopimuksen vuoden 1996 pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä jätteen ja muun aineen mereen laskemisen aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä tehdyn yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta (87/2017)
  • Valtioneuvoston asetus jätteen ja muun aineen mereen laskemisen aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä tehdyn vuoden 1972 yleissopimuksen vuoden 1996 pöytäkirjasta (88/2017)