Uutinen
 

Säädösseuranta viikko 45

13.11.2017 10.30

Trafi seuraa liikennettä koskevia uusia säädöksiä. Seuranta julkaistaan viikoittain Trafi.fi:ssä pääsääntöisesti maanantaisin.

Eduskunnalle annetut liikenteen HE:t

 • -

Suomen säädöskokoelmassa julkaistut liikennettä koskevat säädökset

 • Laki ajoneuvoverolain 57 ja 66 §:n muuttamisesta (726/2017)
 • Laki polttoainemaksusta annetun lain 32 §:n muuttamisesta (727/2017)
 • Laki ajoneuvolain 96 §:n muuttamisesta (728/2017)
 • Laki rikesakkorikkomuksista annetun lain 10 §:n muuttamisesta (729/2017)
 • Valtioneuvoston asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään IMDG-säännöstöön tehdyistä muutoksista (732/2017)

EUVL:ssä julkaistut liikennettä koskevat säädökset

 • -

Finlexissä julkaistut Trafin antamat määräykset

 • -

Finlexissä julkaistut valtiosopimukset

 • Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan I, II, III, IV, V ja VI liitteiden muutosten voimaantulosta (90/2017)
 • Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus kansainvälisen meriliikenteen helpottamista koskevan vuoden 1965 yleissopimuksen liitteeseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta (91/2017)
 • Valtioneuvoston asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään IMDG-säännöstöön tehdyistä muutoksista (92/2017)