Uutinen
 

Liikenneturvallisuustyön paikalliset hyvät käytännöt kiertoon

14.11.2017 9.00

Kuntien ja kaupunkien liikenneturvallisuustyön hyviksi koetut käytännöt ja parhaat ideat olisivat monesti hyödynnettävissä myös muissa kunnissa. Liikenneturvallisuuden yhteistyöverkoston tänään järjestämässä seminaarissa painotetaan, että onnettomuuksien vähentämisen lisäksi parannetaan myös turvallisuuden tunnetta.

Valtioneuvoston joulukuussa 2016 hyväksymän tieliikenneturvallisuuden periaatepäätöksen tarkoituksena on edistää norminpurkua ja tukea yhteiskunnan digitalisaatiota ja automatisoituvaa liikennettä. Pitkän tähtäimen tavoitteena on, ettei kenenkään tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä. Toimenpiteiden seurantaa varten perustettiin Trafin vetämä yhteistyöverkosto, joka järjestää tänään 14.11. seminaarin liikenneturvallisuustyön hyvistä käytänteistä. Seminaarissa ovat esillä erityisesti suojateiden turvallisuus ja taajamien ajonopeudet.

”Kunnissa tehdään hyvin paljon ja tärkeää liikenneturvallisuustyötä. Tämä onkin ollut yksi ajatus tänään järjestettävän seminaarin taustalla. Haluamme nostaa esiin yksittäisiä toimenpiteitä, jotka kohdistuvat suoraan kuntalaisiin ja heidän hyvinvointiinsa sekä varsinaisen turvallisuuden parantamisen lisäksi myös koetun turvallisuuden tunteen lisääminen”, kertoo seminaarin avannut Trafin tieliikennejohtaja Marko Sillanpää.

Kuntien liikenneturvallisuustyön laajoihin mahdollisuuksiin voi tutustua Kuntien liikenneturvallisuustyö -sivustolla, joka pohjautuu Liikenneviraston, Trafin, Liikenneturvan ja Kuntaliiton teettämään julkaisuun Käsikirja kunnan liikenneturvallisuustyöhön.

Liikenneturvallisuustyön hankeavustus uusi kannustin kuntien liikenneturvallisuustyölle

Valtionavun myöntäminen alueelliseen liikenneturvallisuustyöhön on uusi avustusmuoto, jolla tuetaan kuntien, kuntayhtymien ja voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen liikenneturvallisuustyötä. Hankerahaa on vastikään jaettu ensimäistä kertaa ja avustusta saaneet hankkeet on listattu Trafin sivuille, jonne myös kootaan jatkossa myös kuvauksia ja tulostietoja hankkeista.

”Toivomme, että rahoitusta saaneiden hankkeiden kokemuksista on hyötyä muillekin kunnille ja toimijoille. Seuraava hankehaku järjestetään näillä näkymin vuoden 2018 alkupuoliskolla”, kertoo Sillanpää.

Liikenneturvallisuustyön hyvät käytännöt -seminaari järjestetään Tampereella 14.11.2017 yhteistyössä Trafin , liikenne- ja viestintäministeriön, Liikenneviraston, Liikenneturvan, Kuntaliiton, Uudenmaan ELY-keskuksen, sisäministeriön, Onnettomuustietoinstituutin, Poliisihallituksen, Opetushallituksen ja Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa. Seminaaria voi seurata sosiaalisessa mediassa hashtagilla #litutyö.

Lisätietoja:

Tieliikenteen periaatepäätöksen mittariseuranta Trafin tieliikenteen tilakuvassa
tieliikennejohtaja Marko Sillanpää, p. 029 5345 210, marko.sillanpaa (at) trafi.fi, Twitterissä @MarkoSillanp
johtava asiantuntija Inkeri Parkkari, p. 029 5347 089, inkeri.parkkari (at) trafi.fi, Twitterissä @InkeriParkkari