Uutinen
 

Lausuntopyyntö: Tullin ja poliisin lentotoiminta, metsäpalovalvonta-, sammutus- sekä etsintä- ja pelastuslennot, OPS M1-34

5.12.2017 9.00

Määräyksellä päivitetään jäljelle jäävät kansalliset vaatimukset niin, että kansallisten määräysten piiriin kuuluvan lentotoiminnan vaatimukset ovat tarkoituksenmukaisia, johdonmukaisia ja oikeassa suhteessa toiminnan vaativuuteen ja siihen liittyviin riskeihin.

Määräysluonnoksesta on ollut mahdollisuus antaa kommentteja 27.3. - 24.4.2017 välisenä aikana. Lausuntokierroksella saatujen kommenttien jälkeen on nähty tarpeelliseksi selkeyttää määräyksen vaatimuksia ja soveltamisalaa, mutta varsinaisia muutoksia määräyksen vaatimuksiin ei juuri ole tehty. Määräykseen on lisätty myös mahdollisuus hakea poikkeusta määräyksen vaatimuksista. Koska määräysluonnosta on muokattu lausuntokierroksen jälkeen, on nähty tarpeelliseksi järjestää uusi lyhyt lausuntokierros.

Määräyksen on tarkoitus tulla voimaan vuoden vaihteessa.

Liikenteen turvallisuusvirasto pyytää lausuntoa määräysluonnoksesta 19.12.2017 mennessä.

Lausunnon voi toimittaa Liikenteen turvallisuusviraston kirjaamoon sähköpostitse osoitteella kirjaamo(at)trafi.fi tai kirjeitse osoitteella Liikenteen turvallisuusvirasto, PL 320, 00101 Helsinki. Lausunnon antamisessa voi käyttää apuna lausuntopyyntötaulukkoa. Pyydämme liittämään lausuntoon viitetiedoksi määräysluonnoksen asianumeron.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Veli-Matti Petramo, p. 029 5346 094, veli-matti.petramo(at)trafi.fi

yksikönpäällikkö Päivi Metsävainio, p. 029 534 6063, paivi.metsavainio(at)trafi.fi (12.-19.12. välisenä aikana)