Uutinen
 

Moottorikelkkojen päästövaatimukset

3.1.2018 14.05

Moottorikelkkojen päästövaatimukset on EU:ssa otettu osaksi työkonemoottoreiden päästölainsäädäntöä. Moottorikelkan moottorin on jatkossa oltava päästöjensä osalta tyyppihyväksytty. Haitallisten päästöjen raja-arvot noudattelevat EPA:n Phase 2 -vaatimuksia.

Moottorikelkan moottoreiden markkinoille saattamisen aikataulu

SMB-luokan moottoreiden markkinoille saattamisen aikataulu on seuraava:

Moottoriluokituksessa SMB:llä tarkoitetaan moottorikelkkoihin tarkoitettua moottoria ja sen jälkeisellä v:llä muuttuvakierroksista moottoria.

SMB-v-1 -alaluokan päästörajat:

Tekniset vaatimukset koskevat ainoastaan hiilimonoksidia ja hiilivetyjä. Haitallisten päästöjen sallitut määrät ovat linjassa EPA:n Phase 2 -vaatimusten kanssa.

Siirtymävaiheen moottorit

Siirtymävaiheen moottorit ovat moottoreita, jotka ovat valmistuneet ennen yllä mainittuja voimaantulon päivämääriä ja täyttävät ennen uuden säädöksen voimaantuloa voimassa olleet vaatimukset. Näitä SMB-luokan moottoreita ja moottorikelkkoja, joihin ne on asennettu, saa saattaa markkinoille 24 kk ajan moottoreiden markkinoille saattamisen voimaantulosta sillä edellytyksellä, että moottorikelkka, johon moottori asennetaan, on valmistunut enintään 18 kk yllämainittujen voimaantulopäivämäärien jälkeen. 

Määritelmiä

Moottorikelkan, johon vaatimuksia sovelletaan, määritelmä:

  • ’moottorikelkalla’ tarkoitetaan omalla käyttövoimallaan kulkevaa konetta, joka on tarkoitettu maastossa liikkumiseen ensisijaisesti lumen päällä, joka kulkee lumeen kosketuksissa olevilla teloilla, jota ohjataan lumeen kosketuksissa olevalla suksella (tai suksilla) ja jonka kuormittamaton enimmäismassa on ajokunnossa 454 kg (painoon lasketaan mukaan vakiovarusteet, jäähdytysnesteet, voiteluaineet, polttoaineet ja työkalut muttei valinnaisia varusteita eikä kuljettajaa).

Alla kaksi määritelmää, jotka liittyvät markkinoille saattamiseen:

  • ’markkinoille saattamisella’ tarkoitetaan moottorin tai liikkuvan työkoneen asettamista ensimmäisen kerran saataville unionin markkinoilla
  • ’asettamisella saataville markkinoilla’ tarkoitetaan moottorin tai liikkuvan työkoneen toimittamista unionin markkinoille liiketoiminnan yhteydessä jakelua taikka käyttöä varten maksua vastaan tai ilmaiseksi.

Lainsäädäntö

(EU) 1628/2016, jossa on pääpiirteet uusista vaatimuksista.

Tätä on täydennetty kolmella EU-asetuksella, jotka koskevat:


Lisätietoa:

  • ylitarkastaja Henri Takkinen, puh. 029 5345 417, etunimi.sukunimi(at)trafi.fi
  • erityisasiantuntija Keijo Kuikka, puh. 029 5345 518, etunimi.sukunimi(at)trafi.fi
  • tarkastaja Jussi Alantie, puh. 029 5346 184, etunimi.sukunimi(at)trafi.fi