Uutinen
 

Säädösseuranta viikko 1

8.1.2018 10.22

Trafi seuraa liikennettä koskevia uusia säädöksiä. Seuranta julkaistaan viikoittain Trafi.fi:ssä pääsääntöisesti maanantaisin.

Eduskunnalle annetut liikenteen HE:t

  • -

Suomen säädöskokoelmassa julkaistut liikennettä koskevat säädökset

  • -

EUVL:ssä julkaistut liikennettä koskevat säädökset

  • Komission päätös (EU) 2018/10 valtiontuessa SA.18855 – C 5/08 (ex NN 58/07) – Tanska Aarhusin lentoaseman ja Ryanairin väliset vuoden 1999 sopimukset
  • Oikaisu komission täytäntöönpanoasetukseen (EU) N:o 923/2012 , annettu 26 päivänä syyskuuta 2012, yhteisistä lentosäännöistä, lennonvarmistuspalveluja ja -menetelmiä koskevista operatiivisista säännöksistä sekä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1035/2011 ja asetusten (EY) N:o 1265/2007, (EY) N:o 1794/2006, (EY) N:o 730/2006, (EY) N:o 1033/2006 ja (EU) N:o 255/2010 muuttamisesta

Finlexissä julkaistut Trafin antamat määräykset

  • -

Finlexissä julkaistut valtiosopimukset

  • -