Uutinen
 

Suomen ilmailun turvallisuusohjelman päivitys julkaistu

10.1.2018 13.40

Turvallisuusohjelmassa kuvataan kansallisella tasolla ilmailun turvallisuudenhallinnan järjestelmä. FASP 2018 sisältää Suomen ilmailun turvallisuuspolitiikan sekä ylätason kuvauksen säädöstaustasta, prosesseista, vastuiden jakautumisesta ja turvallisuustyöstä.

Suomen ilmailun turvallisuusohjelma 2018 (Finnish Aviation Safety Programme FASP) on julkaistu. Turvallisuusohjelmaa ylläpitämällä ja käytäntöön viemällä varmistamme, että Suomen ilmailun turvallisuuspolitiikka ja tavoitteet saadaan suunnitelmallisesti jalkautettua arkipäivän tekemiseen ja linjauksiin. Tärkeä elementti on tunnistaa tietoon pohjautuen Suomen ilmailun keskeiset riskit ja tehdä tarvittavat toimenpiteet niiden hallitsemiseksi. Lisäksi varmistamme, että Suomen ilmailun turvallisuusjohtaminen täyttää sille asetetut kansainväliset velvoitteet.

Turvallisuusohjelma julkaistiin ensimmäisen kerran 2012. Ohjelman päivitystarve arvioidaan vuosittain. Nyt on kyseessä normaali vuosipäivitys. Päivityksen keskeinen tavoite on tietojen ajantasaisuuden ohella entisestään selkiyttää ja korostaa Suomen ilmailun turvallisuustyön keskeisiä elementtejä sekä viranomaisten ja toimijoiden vastuunjakoa.

Myös turvallisuussuunnitelma päivittyy

Turvallisuusohjelman liitteenä 1 olevan Suomen ilmailun turvallisuussuunnitelman vuosipäivitys julkaistaan alkuvuonna. Se sisältää listan Trafia ja toimijoita velvoittavia konkreettisia toimenpiteitä ilmailumme turvallisuuden ylläpitämiseksi ja edelleen kehittämiseksi. Toimijoiden on käsiteltävä turvallisuussuunnitelman heitä koskevat toimenpiteet.

Työpajapäivä riskienhallinnan ja suorituskyvyn mittaamisesta

Myös turvallisuusindikaattorit ja -tavoitteet (turvallisuusohjelman liite 2) päivitetään vuoden 2018 aikana. Toimijoilla on mahdollisuus vaikuttaa päivitykseen osallistumalla 13.3.2018 Messukeskuksessa järjestettävään työpajapäivään. Lisätietoa työpajapäivästä tammikuun aikana.

 

Suomen ilmailun turvallisuusohjelma 2018 (FASP 2018) löytyy
Suomen ilmailun turvallisuudenhallinnan sivuilta.

Lisätietoja:
johtava asiantuntija Heli Koivu, heli.koivu(at)trafi.fi, p. 029 5346 200