Uutinen
 

Liikenteen päästöjen vähentämisessä konkretia ja laaja-alaisuus pääosissa

20.6.2018 12.00

Liikenteen ilmastovaikutusten vähentäminen on laaja-alaista yhteistyötä, missä sekä yksilön että yhteiskunnan valinnat ovat tärkeissä osissa. Monialaisuus ja konkreettiset ratkaisut tukevat ilmastotavoitteiden saavuttamista tehokkaimmin.

Liikenne- ja viestintäministeriön asettama liikenteen ilmastopolitiikan työryhmä hakee ratkaisuja hiilivapaan liikenteen saavuttamiseksi vuoteen 2045 mennessä. Monialaisen työryhmän työtä tehdään useissa alatyöryhmissä.

”Meidän on puututtava liikenteen päästöihin laajalta skaalalta, jotta oikeat ja riittävän tehokkaat keinot saadaan varmasti käyttöön”, sanoo liikenteen käyttövoimien teknologisen kehityksen vaikutuksia tutkivaa ryhmää vetävä, Trafin pääjohtaja Mia Nykopp.

”Teknologisen kehityksen mahdollisuudet tulee ottaa tehokkaasti ja innovatiivisesti käyttöön, jotta saamme hyödynnettyä niitä täysmääräisesti liikenteen päästöjen vähentämisessä. Esimerkiksi täyssähköautojen ja ladattavien hybridien ensirekisteröinnit ovat lähteneet voimakkaaseen kasvuun, mikä kertoo osaltaan vaihtoehtoisia käyttövoimia hyödyntävien autojen kehittymisestä. Myös kaasuautoissa on mahdollista käyttää kotimaisesti tuotettua biokaasua ja näyttää myös siltä, että kaasuautojen määrien kasvuennusteet saavutetaan etuajassa. Tähän ja muuhun vastaavaan kehitykseen tulee panostaa myös jatkossa, jotta pystymme omalta osaltamme vastaamaan meille asetettuihin ilmastopoliittisiin haasteisiin”, jatkaa Nykopp.

Yhteiskunnan ratkaisujen lisäksi yksilön valinnat merkittävässä osassa

Toimet ilmaston hyväksi koostuvat monista yksittäisistä teoista, joissa yksilöiden valinnat ovat ratkaisevassa osassa. Omassa liikkumisessaan voi tehdä ympäristöystävällisiä valintoja helposti suosimalla esimerkiksi kävelyä ja pyöräilyä.

”On tärkeää, että yhteiskunta tukee yksilön toimintaa ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja mahdollistaa kestävät valinnat esimerkiksi erilaisten tukien ja kokeilujen muodossa, muun muassa parhaillaan käytössä olevat autojen hankinta- ja muuntotuet sekä romutuspalkkio ovat eräitä esimerkkejä tukimuodoista. Tarjonnan lisääntyessä ja jakeluinfran laajentuessa sähköauton hankkiminen tuleekin varmasti yhä useammalle realistiseksi vaihtoehdoksi. Myös tiedon lisääminen liikkumisen eri valinnoista esimerkiksi kampanjoiden avulla on tärkeää”, muistuttaa Nykopp.

Kävelyn ja pyöräilyn edistämistä tukee parhaillaan käynnissä oleva Liikun, siis olen -kampanja, Ole edelläkävijä -kampanja jakaa tietoa vaihtoehtoisista käyttövoimista.

Liikenteen ilmastopoliittinen työryhmä antaa väliraportin hiilettömään liikenteeseen johtavista vaihtoehtoisista toimenpidekokonaisuuksista syksyllä 2018. Työryhmän työn edistymistä voi seurata valtioneuvoston hankesivuilta ja keskusteluun voi osallistua myös sosiaalisessa mediassa hashtagilla #ilmo45.

Lisätietoja:
pääjohtaja Mia Nykopp, p. 029 5345 200, mia.nykopp(at)trafi.fi, Twitterissä @MiaNykopp
johtava asiantuntija Katja Lohko-Soner, p. 029 5346 077, katja.lohko-soner (at) trafi.fi, Twitterissä @katjalohkosoner