Uutinen
 

Lausuntopyyntö: Kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen, nelipyörien, niiden perävaunujen sekä kevyiden sähköajoneuvojen rakenne ja varusteet

27.6.2018 10.00

Liikenteen turvallisuusvirasto pyytää lausuntoa kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen, nelipyörien, niiden perävaunujen sekä kevyiden sähköajoneuvojen rakennetta ja varusteita koskevasta määräysluonnoksesta (TRAFI/147282/03.04.03.00/2018).

Määräyksellä muutetaan 1.7.2016 voimaan tullutta samannimistä määräystä (TRAFI/20118/03.04.03.00/2016). Tarkoituksena on selkeyttää määräyksen rakennetta ja keventää määräyksen liitteessä olevia L-luokan ajoneuvojen kansallisia vaatimustenmukaisuuden osoittamistapoja. Lisäksi määräykseen lisätään taksamittaria ja taksivalaisinta koskevat vaatimukset. Määräyksen on tarkoitus tulla voimaan 1.10.2018.


Liikenteen turvallisuusvirasto pyytää lausuntoa määräysluonnoksesta viimeistään 17.8.2018. Pyydämme liittämään lausuntoon viitetiedoksi määräysluonnoksen asianumeron (TRAFI/147282/03.04.03.00/2018). Lausunnon antamisessa voi käyttää apuna lausuntopyyntötaulukkoa. Lausunnon voi toimittaa Liikenteen turvallisuusviraston kirjaamoon sähköpostitse osoitteella kirjaamo(at)trafi.fi tai kirjeitse osoitteella Liikenteen turvallisuusvirasto, PL 320, 00101 Helsinki.

 

Lisätietoja

erityisasiantuntija Timo Kärkkäinen, timo.karkkainen(at)trafi.fi, p. 029 534 5380
lakimies Aino Äijälä, aino.aijala(at)trafi.fi, p. 029 534 5220