Ajankohtaista
 

Ajankohtaista

Artikkelit aiheesta: Ilmailu

Lausuntopyyntö ASM-toimintakäsikirjan versioluonnoksesta 1.7

31.10.2018 15.19

Suomen ilmailun turvallisuuden päivitetyt suorituskykytavoitteet ja -mittarit julkaistu

17.10.2018 14.57

Päivitetty ilmailumääräys OPS M5-7 (Lentotoimintarajoitus meluisille suihkukoneille) julkaistu

3.10.2018 14.00

Uudet lentoliikennesopimukset Brasilian, Perun ja Kolumbian kanssa

25.9.2018 14.00

Trafi valitsi ajokorteille uuden valmistajan

24.9.2018 11.00

Trafi on valinnut uuden ajokorttien valmistajan. Tarjouskilpailun perusteella Trafin korttitoimittajaksi valittiin Gemalto Oy. Sopimuskausi alkaa huhtikuussa 2019 ja kestää neljä vuotta.

Suomessa sovellettavista lentosäännöistä annettua määräystä päivitetty

12.9.2018 9.00

Määräys tulee voimaan 21.9.2018.

Uudistettu ilmailumääräys: Lentolupakirjoja koskevia yleisiä määräyksiä (PEL M1-4)

6.9.2018 0.00

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on antanut 5.9.2018 uudistetun määräyksen PEL M1-4 lentolupakirjoja koskevista yleisistä määräyksistä. Määräys tulee voimaan 7.9.2018.

Muutettu ilmailumääräys: Lentomiehistöä koskevien komission asetukseen 1178/2011 sisältyvien säännösten soveltaminen Suomessa (GEN M1-9)

5.9.2018 23.00

Liikenteen turvallisuusviraston 5.9.2018 antamalla määräyksellä muutetaan aiempaa samannimistä määräystä vuodelta 2016. Määräys tulee voimaan samana päivänä.

Riskiperusteiseen vaikuttamiseen syvempää näkökulmaa

4.9.2018 14.00

Riskiperusteisen vaikuttamisen teoria laajenee ja aiheeseen on syvennytty nyt myös tieteellisessä julkaisussa. Uusi väitöskirja jatkaa Trafin tiedosta toimenpiteisiin projektin tematiikan parissa. Erityisesti riskiperusteista vaikuttamista on hyödynnetty ilmailun näkökulmasta, mutta sitä kannattaisi hyödyntää myös hyvin erilaisissa organisaatioissa.

DTO-koulutusvaatimukset julkaistu

30.8.2018 14.35

Euroopan lentoturvallisuuslainsäädäntö vahvistuu entisestään

22.8.2018 14.00

Uusi Euroopan unionin lentoturvallisuuslainsäädännön kulmakivi, uudistettu EASA-asetus julkaistiin tänään. Uusi asetus tulee voimaan 11.9.2018 ja sen vaikutukset näkyvät asteittain niin lentomatkustajille kuin kaikille ilmailun toimijoillekin.

Sähköiset asiointipalvelut eivät ole käytettävissä su 19.8. klo 6.00–19:00

10.8.2018 15.00

Trafin sähköiset asiointipalvelut eivät ole käytettävissä sunnuntaina 19.8. klo 6.00–19.00 huoltokatkon vuoksi.

Ilmailua mukaan lukien dronejen lennättämistä rajoitetaan Helsingissä ja ympäröivällä alueella 15.–17.7.2018 klo 8.00 asti

10.7.2018 16.00

Lausuntopyyntö määräysluonnoksesta OPS M5-7 Lentotoimintarajoitus meluisille suihkukoneille

3.7.2018 12.10

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi pyytää lausuntoa määräysluonnoksesta OPS M5-7 Lentotoimintarajoitus meluisille suihkukoneille

Suomen ensimmäinen MPL-lupakirja (Multi-Crew Pilot Licence) luovutettiin viime perjantaina

2.7.2018 17.00

Trafin Helsingin toimipisteessä, 29.6.2018 iltapäivällä pidetyssä tilaisuudessa asetettiin uusi merkkipaalu Suomen ilmailun historiaan, kun Suomen ensimmäinen MPL-lupakirja (Multi Crew Pilot Licence) luovutettiin Mikko Nikkaselle.

Heinäkuun alussa astuu voimaan useita lakiuudistuksia – muutoksia taksiliikenteeseen, ajokortin hankintaan ja liikenteen ammattilaisten pätevyyksiin

29.6.2018 9.00

1.7. astuu voimaan merkittäviä lakiuudistuksia liikennepalveluissa ja ajokortin hankkimisessa. Liikennepalvelulaki vapauttaa taksialan hinnoittelua, kiintiöidyistä toimiluvista luovutaan ja liikenteen ammattilaisia koskeviin säädöksiin tulee muutoksia. Ajokorttiuudistuksen myötä pakollisen ajo-opetuksen määrä vähenee ja ajokortin suorittaminen muuttuu yksivaiheiseksi.

Lausuntopyyntö: Lentolupakirjoja koskevia yleisiä määräyksiä (PEL M1-4)

28.6.2018 15.00

Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) pyytää lausuntoja uudistetusta ilmailumääräyksestä PEL M1-4.

Lausuntopyyntö ilmailun navigaatio- ja valvontalaitejärjestelmien strategian päivittämisestä

21.6.2018 7.00

Trafi on päivittämässä ilmailun navigaatio- ja valvontalaitejärjestelmien strategiaa.

Suomen ilmailun turvallisuuden suorituskykytavoitteiden ja -mittarien päivitys kommenteille

20.6.2018 13.00

Suomi.fi-tunnistaumisessa on häiriö

12.6.2018 14.00

Ilma-aluksen julkiset rekisteritiedot -palvelu ei käytettävissä ti 5.6. klo 16.30–20

4.6.2018 8.00

Ilma-aluksen julkiset rekisteritiedot -palvelu ei ole käytettävissä tiistaina 5.6. klo 16.30–20 huoltotöiden vuoksi.

Määräyksen Vaarallisten aineiden ilmakuljetus kumoaminen

4.6.2018 7.00

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on antanut 1.6.2018 määräyksen TRAFI/53593/03.04.00.00/2017 Määräyksen Vaarallisten aineiden ilmakuljetus kumoaminen. Määräys tulee voimaan 4.6.2018.

Lausuntopyyntö: Lentomiehistöä koskevien komission asetukseen 1178/2011 sisältyvien säännösten soveltaminen Suomessa (GEN M1-9)

31.5.2018 15.00

Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) pyytää lausuntoja ilmailumääräyksen GEN M1-9 muutoksesta.

Liikennepalvelulain toinen vaihe tuo uudistuksia raide- ja meriliikenteen ammattilaisille

31.5.2018 15.00

Liikennepalvelulain toinen vaihe tuo muutoksia erityisesti raide- ja meriliikenteen ammattilaisten pätevyyksiä koskeviin säädöksiin. Laki parantaa niin ikään terveydenhuollon ammattilaisten mahdollisuuksia ilmoittaa havaitsemistaan ongelmista eteenpäin. Myös Trafin hallinnoimat liikenteen rekisterit kootaan yhteen.

Vastuuttomalla drone-toiminnalla voi olla vakavat seuraukset

16.5.2018 16.45

Määräyshankepäätös: OPS M5-7, Lentotoimintarajoitus meluisille suihkukoneille

3.5.2018 13.00

EU:n lentoliikenteen päästökauppaan kuuluvia hiilidioksidipäästöjä yli miljoona tonnia – uusi päästöjärjestelmä CORSIA laajentaisi raportointivelvoitteita

23.4.2018 11.06

Lentoyhtiöt ovat raportoineet Trafille vuotta 2017 koskevat Euroopan talousalueen (ETA) sisäisen lentoliikenteen hiilidioksidipäästönsä. Yhteensä päästöjä raportoitiin 1 051 798 tonnin edestä. Jos uusi kansainvälinen päästöjärjestelmä CORSIA otetaan käyttöön ensi vuoden alussa, laajenee raportointivelvoite lähes kaikkiin kansainvälisiin lentoihin.

Liikenteen turvallisuusvirasto on antanut kaksi uutta määräystä

20.4.2018 17.00

Digitalisaatio mahdollistaa uusien palvelujen kehittymisen myös ilmailussa

18.4.2018 10.10

Ilmailussa – niin kuin muissakin liikennemuodoissa – tasapainoillaan turvallisuuden, luotettavuuden, taloudellisuuden ja ympäristöasioiden välillä, korosti ilmailujohtaja Pekka Henttu Trafi Ilma 2018 -sidosryhmäseminaarissa Helsingissä.

GEN M1-1: Jatkoa purjelentotoiminnan siirtymäaikoihin ja ilmapallotoiminta EU-sääntelyn piiriin

9.4.2018 14.00

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on antanut 9.4.2018 muutetun määräyksen GEN M1-1, Lentotoimintaa koskevien komission asetukseen 965/2012 sisältyvien säännösten soveltaminen Suomessa. Määräys tulee voimaan 10.4.2018.