Käsittelyajat
 

Käsittelyajat

Tällä sivulla on koottuna Trafin palvelujen keskimääräiset käsittelyajat. Käsittelyaika lasketaan alkavaksi siitä, kun Trafi on saanut kaikki asiassa tarvittavat selvitykset. Sivun lopussa on palveluja (Yhteiset palvelut), joissa käsittelyaikaa on vaikea arvioida asian luonteen vuoksi.

Ilmailu

Asia Käsittelyaika (työpäiviä, jos ei muuta ilmoitettu)
Lentotoiminnan lupia  
Lentotoimintaluvat (EU-OPS/EASAn mukainen AOC, AOC = air operator certificate) 90
Liikennelupa 3 kuukautta
Lentopaikka 14
Lentokelpoisuuden organisaatiolupa 60
FSTD-sertifiointipalvelut  
Initial evaluation noin 1,5 kuukautta
Recurrent evaluation noin 1 viikko
Lentokoulutusorgaanisaation lupia  
EU-koulutusorganisaation toimiluvat 60
Kansalliset koulutusluvat / JAR PPL organisaatiot 30
Ilmailun lupakirjoja  
Mekaanikkojen lupakirjan, kelpuutuksen myöntäminen 14
Lentohenkilöstön lupakirjan, kelpuutuksen tai oikeuden myöntäminen 14
Lennonvarmistushenkilöstön lupakirjan, kelpuutuksen tai oikeuden myöntäminen 14
Harrasteilmailun lupakirjan, kelpuutuksen tai oikeuden myöntäminen 14
Lennonvarmistuksen hyväksyntöjä  
Lennonvarmistuslaitteiden ja niiden muutosten hyväksyntä 14
Lennonvarmistusjärjestelmien ja niiden muutosten hyväksynnät 14
Turva-asioita  
Turvahenkilöstön hyväksyntä 14
Ilmailun huolto-organisaatioiden lupia  
Toimiluvat ja niiden muutokset 90
Käsikirjamuutokset 10
Huolto-ohjelman hyväksyntä 25
Ilma-alusten lupia  
Lentokelpoisuustodistuksen myöntäminen 2 viikkoa
Melutodistuksen myöntäminen 2 viikkoa
Lupa ilmailuun 2 viikkoa
Rekisteröinti ja kiinnitykset 2 viikkoa
Ilma-alusten rekisteröinti- ja kiinnitysasioita  
Ilma-aluksen rekisteröinti 2 viikkoa
Ilma-aluksen poistaminen rekisteristä 2 viikkoa
Ilma-aluksen rekisteröintimuutokset 2 viikkoa
Ilma-aluksen kiinnityksen vahvistaminen 2 viikkoa
Ilma-aluksen kiinnityksen uudistaminen 2 viikkoa
Ilma-aluksen kiinnityksen kuolettaminen 2 viikkoa
Ilmatilan hallinta  
Lentolupa 7
Liikennelääketiede  
Ilmailulääkärin hyväksyntä 2 viikkoa
Ilmailulääketieteen keskuksen hyväksyntä 3 kuukautta
Ilmailun lääketieteellinen kelpoisuustodistus 2 viikkoa

 Merenkulku

Asia Käsittelyaika (työpäiviä, jos ei muuta ilmoitettu)
Alusten poikkeuslupia  
Alusten poikkeuslupa 10
Poikkeuslupa radiolaitteista 10
Poikkeuslupa navigointilaitteista 10
Poikkeuslupa hengenpelastuslaitteista 10
Poikkeuslupa liikennealueesta 10
Poikkeuslupa katsastuksista 10
Matkakohtainen vapautus 10
Liikennealueen rinnastus 10
Samanarvoiset järjestelyt 10
Vaihtoehtoiset suunnitelmat 10
Muu vapautus tai poikkeuslupa 10
Alusrekisterin asioita  
Aluksen rekisteröinti 15
Muutos alusrekisteritietoihin 15
Vesikulkuneuvojen asioita  
Korjauspyyntö rekisteriin 30
Rekisteristä poisto 30
Koetunnus 30
Erityistunnus 30
Vesikulkuneuvorekisterin asiakirjat Asiakirjapalvelut 2 viikkoa Viranomaiskyselyt 1 viikko
Veneilyn pätevyyskirjat 21
   
Merenkulun henkilölupia  
Pätevyyskirjat, lisäpätevyystodistukset ja kelpoisuustodistukset 3 viikkoa
Liikennelääketiede  
Merenkulun terveyspoikkeuslupa 4 viikkoa
Laiva-apteekkipoikkeuslupa 4 viikkoa

 Rautatiet

Asia Käsittelyaika (työpäiviä, jos ei muuta ilmoitettu)
Rautateiden henkilölupia  
Liikkuvan kaluston kuljettajan lupakirja 14
Muut liikenneturvallisuustehtävissä toimivat, kelpoisuuskirja 14
Rautateiden kalustolupia  
Rautateillä liikkuvan kaluston rekisteröinti 15
Rautateillä liikkuvan kaluston käyttöönottolupa (RST) 40
Liikennelääketiede  
Asiantuntijalääkärin / työterveyshuollon ammattihenkilön hyväksyntä 2 viikkoa
Asiantuntijapsykologin hyväksyntä 2 viikkoa
Rautatieliikenteen terveyserivapaus 2 viikkoa
Rautatierekisterit  
Rekisteröintipäätös Asiakastarpeen mukaan joustava, enintään 3 työpäivää
Rekisteröintivaraus Asiakastarpeen mukaan joustava, enintään 3 työpäivää
Rekisteristäpoisto Asiakastarpeen mukaan joustava, enintään 3 työpäivää
Paikkatietotoiminnot Asiakastarpeen mukaan joustava, enintään 3 työpäivää
Rautateiden osajärjestelmäluvat Asiakastarpeen mukaan joustava
Turvallisuuslupa 4 kuukautta
Turvallisuustodistus 4 kuukautta

 Tieliikenne

Asia Käsittelyaika (työpäiviä, jos ei muuta ilmoitettu)
Ajoneuvotekniikka  
Tekniset poikkeusluvat Elinkeinoelämälle tärkeät EK- ja häntäluvat pyritään hoitamaan 10 työpäivässä
Tieliikenteen organisaatiolupia  
Autokoululuvat ja opetussuunnitelmat (kuljettajaopetus) 14
Ajoharjoitteluluvat 7
Opetusharjoittelukoululuvat 7
Katsastuksen toimilupa 14
Katsastuksen lopetus 14
Katsastuksen toimiluvan muutos 14
Ajoneuvojen luvanvaraiset korjaamot 14
Ajoneuvojen ilmoituksenvaraiset korjaamot 14
Nimettyjen tutkimuslaitoksien luvat 10
Hyväksyttyjen asiantuntijoiden luvat 10
A- ja B-tyypin ilmoitettujen laitoksien luvat 10
Teknisten tutkimuslaitoksien luvat 10
Tieliikenteen valvonta  
Ilmoitukset katsastustoiminnasta 10
Ilmoitukset vaarallisista/puutteellisista tuotteista 20
Tieliikenteen tyyppihyväksyntöjä  
Ennakkoilmoitus 7
Komponenttihyväksyntä 14
Ajoneuvojen rekisteröintiasioita  
Ajoneuvojen kiinnitykset 1-2
Rekisteröinnin luovutuspäätökset tuntemattomalle 30
Diplomaattirekisteröinti 10
Koenumerotodistus 10
Vientirekisteröinti 10
Erityiskilvet 15
Lisäkilvet 21
Ajoneuvojen lopullinen poisto rekisteristä 30
Rekisteröinnin korjaukset 30
Ajoneuvoliikennerekisterin asiakirjat Asiakirjapalvelu 2 viikkoa Viranomaiskyselyt 1 viikko
Rekisteröinnin neuvonta ja ohjeistus kumppaneille Vastausprosentti 85 %, yhteydenottoihin vastataan minuuteissa
Ajoneuvoverotuksen asioita  
Vammaisvapautukset 30
Laskutussopimukset 15
Vetolaiteilmoitukset 3
Verovelvollisuuden siirrot 30
Valvonnallisten verojen asioita  
Ajoneuvoveron palautukset 30
Ajoneuvoverotuksen saldopyynnöt 30
Ajoneuvoverotuksen reskontra 20
Ajoneuvoveron lisävero 50
Polttoainemaksu (vapautushakemus) 10
Polttoainemaksu (väärinkäyttö) 50
Autoveroasia 30
Arviointi- ja analyysipalvelut  
Toimeksiannossa määritelty tuote (tuotetyypit: johdon taustamuistio, auditanalyysi, suppea analyysi, teema-analyysi, suppea arviointi, laaja arviointi, muu muistio) Tilaaja määrittelee toimeksiannon tavoitteellisen valmistumisajan
   

Yhteiset palvelut

Arviointi- ja analyysipalvelut    
Toimeksiannossa määritelty tuote (tuotetyypit: johdon taustamuistio, auditanalyysi, suppea analyysi, teema-analyysi, suppea arviointi, laaja arviointi, muu muistio) Tilaaja määrittelee toimeksiannon tavoitteellisen valmistumisajan
   
Kumppanien käyttöoikeus Trafin rekistereihin 1 viikko
   
Määräyspalvelu  
Sisäiset ohjeet ja koulutusmateriaali Hankekohtainen
   
Ohjelmien (EASA, ERA, LVM) seuranta ja arviointi Vuosikellon mukaan
   
Onnettomuustutkintakeskus-palvelu 90
   
Tiedonluovutus Tietoluvat 5-7 Takaisinkutsut 3
   
Tilakuvat (mm. osavuosi- ja vuosikatsaukset) Vuosikellon mukaan
   
Tilastot Vuosikellon mukaan, räätälöidyt aineistot tapauskohtaisesti
   
Lennonvarmistus (ANS) ja ilmatila Yleinen säädetty tavoite 2 viikoa (ei koske uutta lupaa)
   
Asematasotarkastukset Ei saatavilla
   
Koulutusorganisaatioluvan hallinta Käsittelyaika lupalajista riippuvainen
   
Matkustajaoikeuksien valvonta: Valvontaraportit 2 viikkoa
   
Lentotoimintalupa Asetuksen mukaiset määräajat
   
Lentotyötoiminnan hallinta (syntyvät asiakkaan prosessissa) Asiakastarpeen mukaan joustava
   
Käännöspalvelut Hankekohtainen
   
Määräyspalvelu Hankekohtainen
   
VAK-hyväksynnät Asiakastarpeen mukaan joustava
   
Oppilaitosluvan hallinta (raideliikenne) Auditointi vähintään kerran luvan voimassaolon aikana
   
Huvivenedirektiivin markkinavalvonta ja tulliyhteistyö: markkinalvalvontasuoritteet Ei saatavilla
   
Vesikulkuneuvojen rekisterin ylläpito Asiatyypin mukaan vaihteleva

 

Nopeutetusta käsittelystä perittävä lisämaksu (pikakäsittelymaksu)

Trafin maksuista annetun LVM:n maksuasetuksen (722/2012) liitteen mukaan nopeasta käsittelystä peritään taulukkohinnan lisäksi lisämaksu, joka vastaa haetun luvan hintaa kaksinkertaisena. Pikakäsittely ja pikakäsittelymaksu koskevat yllä olevia ilmailun ja merenkulun hakemuksia sekä liikkuvan kaluston kuljettajan lupakirjaa ja liikenneturvallisuustehtävissä toimivan kelpoisuuskirjaa.

Hakijan on pyydettävä kirjallisesti (esimerkiksi sähköpostilla) hakemuksen nopeutettua käsittelyä. Tällöin hakemus otetaan käsittelyyn pyyntöä seuraavana työpäivänä mikäli mahdollista.

 

 

Katso myös

 
 
 

 

Sivu päivitetty 19.01.2018