Tehtävät, visio ja arvot
 

Trafin tehtävät, visio ja arvot

Trafi

  • antaa tarvittavia lupia, hyväksyntöjä ja muita päätöksiä sekä toimialaa koskevia oikeussääntöjä
  • vastaa tutkintojen järjestämisestä, toimialan verotus- ja rekisteröintitehtävistä sekä luotettavista tietopalveluista
  • valvoo liikennemarkkinoihin liittyviä tehtäviä sekä liikennejärjestelmää koskevien sääntöjen ja määräysten noudattamista
  • osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön
  • huolehtii liikennejärjestelmän toimivuudesta myös poikkeusoloissa ja normaaliolojen häiriötilanteissa
  • luo edellytyksiä älyliikenteen innovatiiviseen kehittämiseen
  • jakaa tietoa kansalaisille liikkumisen valinnoista.

Trafin strategia

 

Visio

Vastuullinen liikenne

Toiminta-ajatus

Mahdollistamme hyvinvointia ja kilpailukykyä liikenteestä.

Arvot

Rohkeus ja yhteistyö

Strategiset päämäärät

Vaikuttaminen: Trafi on suunnannäyttäjä ja vaikuttaa aktiivisesti liikennepolitiikan valmistelussa ja liikennepoliittisten tavoitteiden toteutumisessa.

Asiakkaat ja palvelut: Trafi on asiakaslähtöisen viranomaistoiminnan edelläkävijä.

Tieto: Liikennejärjestelmän kehittäminen ja liikenteen palvelujen tuottaminen perustuvat tiedon hyödyntämiseen.

Henkilöstö: Trafi on paras työpaikka

 

 

 
 

 

Sivu päivitetty 05.07.2016