Töihin Trafiin
 

Töihin Trafiin

Trafissa suurin osa henkilöstöstä työskentelee asiantuntija-, kehittämis- ja johtamistehtävissä. Tavoitteenamme on mahdollistaa hyvinvointia ja kilpailukykyä liikenteestä.

Henkilöstön toimenkuviin sisältyy mm.

  • Liikennejärjestelmän turvallisuuden ja ympäristöystävällisyyden kehittäminen omalta vastuualueeltaan
  • Liikenteen tietovarantojen analysointi ja hyödyntäminen turvallisuus- ja ympäristötyössä
  • Trafin toimialan säädösten ja määräysten valmistelu
  • Erilaisten lupien, hyväksyntöjen ja muiden päätösten antaminen
  • Eri liikennemuotojen rekisteröintitehtävistä sekä tietopalveluista vastaaminen
  • Tutkintojen järjestäminen, ajoneuvojen verotustehtävät
  • Liikennejärjestelmän toimijoiden valvonta ja auditointi
  • Talous-, yleis- ja henkilöstöhallinnon tehtäviä sekä ICT-tehtäviä ja viestintää
  • Monien trafilaisten tehtäviin liittyy myös kansainväliseen yhteistyöhön osallistuminen ja laaja sidosryhmäyhteistyö

Yleisimpiä tutkintoja ovat diplomi-insinööri- ja insinööritutkinto, oikeustieteen ja liiketalouden tutkinnot.

Hyvä tietää meistä

Trafin arvot – rohkeus ja yhteistyö – luovat raamit kaikkien trafilaisten toiminnalle niin omien työtehtävien hoitamisessa, yhteistyössä sidosryhmien kanssa kuin hyvän yhteishengen luomisessakin. Trafi on asiantuntijavirasto, jossa henkilöstön pysyvyys, viihtyvyys ja osaaminen korostuvat.

Trafin jatkuvana tavoitteena on pysyä hyvinvoivana ja osaamista kehittävänä työympäristönä, jossa tuetaan henkilöstön liikkuvuutta, panostetaan henkilöstön osaamiseen ja kehittämiseen sekä otetaan aktiivisesti käyttöön uusia työtapoja ja tuetaan mm. etätyötä. Henkilöstölleen Trafi haluaa olla paras työpaikka.

Avoimet tehtävät

Trafissa avoinna olevien tehtävien tarkemmat kuvaukset on julkaistu valtiolle.fi-verkkopalvelussa.

 

 
 
Sivu päivitetty 29.07.2015