Ilmoitus onnettomuudesta tai vaaratilanteesta rautateillä
 

Onnettomuuksista ja vaaratilanteista ilmoittaminen

Rautatieliikenteen harjoittajien ja rataverkon haltijoiden tulee rautatielain mukaisesti ilmoittaa kirjallisesti rataverkolla tapahtuneet onnettomuudet ja vaaratilanteet Liikenteen turvallisuusvirasto Trafiin. Ilmoitus tulee tehdä viivytyksettä, kuitenkin viimeistään viiden päivän kuluessa ilmoitusvelvollisen saatua tiedon tapahtumasta.

Onnettomuudella tarkoitetaan ei-toivottua tai tahatonta äkillistä tapahtumaa tai tällaisten tapahtumien ketjua, jolla on haitallisia seurauksia. Vaaratilanteella tarkoitetaan tapahtumaa, joka ei ole onnettomuus, mutta joka liittyy junaliikenteeseen ja vaarantaa liikenteen turvallisuuden. Vaaratilanteeksi katsotaan myös tapahtumat, jotka olisivat voineet johtaa onnettomuuteen ja muut vaaralliset tapahtumat. Jos on epäselvää, edellyttääkö tapaus ilmoituksen tekemistä, on ilmoitus tehtävä.

Ilmoitus suositellaan tehtäväksi sähköisen palvelun kautta. Mikäli tämä ei ole mahdollista, on ilmoitus mahdollista toimittaa myös postitse lomakkeella tai sähköpostilla vapaamuotoisesti osoitteeseen rautatieturvallisuus(at)trafi.fi. Ilmoituksen on sisällettävä vähintään seuraavat tiedot (asetus 372/2011 § 3):

  • kuvaus ilmoitettavasta tapahtumasta
  • tiedot tapahtuman ajankohdasta ja paikasta, tapahtumatyypistä, tapahtumaan osallisista sekä tapahtuman arvioidusta välittömästä syystä ja sen seurauksista
  • tiedot tapahtuman aiheuttamista vahingoista ja tapahtuman yhteyshenkilöstä.

Ilmoituksen tiedot tallennetaan Trafin poikkeamatietojärjestelmään, jonka avulla seurataan rautatieturvallisuuden tilaa. Ilmoituksen tietoja käsitellään luottamuksellisesti.

Sähköiseen palveluun ja tulostettavaan lomakkeeseen pääset tällä sivulla olevan linkin kautta.

Asiointipalvelut

 
 
 
Sivu päivitetty 29.01.2018