Lentoturvallisuusilmoitus
 

Onnettomuuksista, vakavista vaaratilanteista ja poikkeamista ilmoittaminen

Onnettomuuksista, vakavista vaaratilanteista ja poikkeamista siviili-ilmailussa Suomen alueella on ilmoitettava EU-asetuksen 376/2014 mukaisesti. Lisätietoa siitä löytyy ilmailuohjeesta GEN T1-4. Asetus koskee myös ilmailua suomalaisella ilma-aluksella Suomen ulkopuolella tai Suomessa myönnetyn lentotoimintaluvan nojalla.

Ilmoituksen voi tehdä sähköisen palvelun kautta tai lomakkeella.

Ilmoitusten tiedot (pois lukien henkilötiedot) tallennetaan Euroopan komission Eccairs-tietojärjestelmään, jonka avulla seurataan lentoturvallisuuden tilaa. Ilmoitukset välitetään tiedoksi Onnettomuustutkintakeskukselle.

Ilmoituksista saatavaa luottamuksellista tietoa hyödynnetään lentoturvallisuuden kehittämistyössä. Kuvaile tapahtumaa riittävän laajasti, jotta vastaanottaja saa siitä selkeän käsityksen ja turvallisuusanalyyseistä saadaan kattavia.

Varmista, että ilmoituksesta käyvät ilmi muun muassa seuraavat seikat:

  • Kerro, mitä tapahtui.
  • Kerro, mitkä olivat seuraukset.
  • Arvioi tapahtuman syytä ja siihen vaikuttavia tekijöitä.
  • Kuvaile säätilaa.
  • Jos kyse on lennosta, täytä huolellisesti kohta "lennon kuvaus".

Asiointipalvelut

Ilmoita onnettomuuksista, vakavista vaaratilanteista ja poikkeamista.

 

Säädökset

 

Yhteystiedot

Sähköposti:
lentoturvallisuus(at)trafi.fi

 
 
 

 

Sivu päivitetty 31.10.2017