Tiedot ja taidot
 

Tiedot ja taidot

Osaaminen hallussa

Hyvä merimiestapa edellyttää vastuuta ihmisten ja alusten turvallisuudesta. Ovatko sinun tietosi ja taitosi ajan tasalla? Vesillä liikkujan onkin hyvä osata kansalaistaitona ja osana perusturvallisuutta ensiaputaidot. Veneilijän on hallittava niin ikään meriradion käyttö tietyin yhteisin säännöin.

Omien tietojen ja taitojen tason voi varmistaa huviveneen kuljettajan pätevyyskirjalla, joita Trafi myöntää mm. veneilyjärjestöjen antamien koulutustodistusten perusteella. Myös koulutuksesta kannattaa pitää huolta, vaikka sitä ei huviveneilijöiltä muodollisesti vaaditakaan sisä- ja rannikkovesillä. Turvallisuuden takia on hyvä tunnistaa mm. väistämissäännöt sekä ymmärtää tuulen voimakkuuden vaikutukset.

 

Bogskarin majakka

 
 

 

Sivu päivitetty 08.07.2016