Pätevyydet
 

Pätevyydet

Kansainvälinen huviveneenkuljettajankirja

Trafi myöntää huviveneenkuljettajankirjoja muun muassa veneilyjärjestöjen antamien koulutustodistusten perusteella.

Vain laatujärjestelmää käyttävät veneilyjärjestöt voivat myöntää todistuksia, joiden perusteella saa kansainvälisen huviveneenkuljettajankirjan.

Veneilyjärjestöjen tarjoaman koulutuksen lisäksi teoriaosaamisen voi osoittaa esimerkiksi erikseen määritellyillä tutkinnoilla. Trafi tarjoaa myös mahdollisuuden suorittaa teoriatentin.

Kun haet ensimmäistä kirjaasi

Kansainvälisen huviveneenkuljettajankirjan saamiseksi toimita Trafin Veneet ja rekisterit -yksikköön vapaamuotoinen hakemus, josta selviävät seuraavat asiat:

 • nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi ja mahdollinen sähköpostiosoitteesi
 • syntymäaikasi ja syntymäpaikkasi (ikä vähintään 18 vuotta)
 • haetko lupaa moottori- vai/ja purjevenettä varten (vastaava käytännön taito vaaditaan).

Liitä hakemukseen

 • kopio voimassa olevasta ajokortista tai ajokortin saamiseksi vaadittavasta lääkärintodistuksesta
 • kopio Trafin hyväksymän veneilyjärjestön antamasta koulutustodistuksesta, josta ilmenee YK:n Euroopan talouskomission päätöslauselman No. 40 (1998) vaatimusten täyttyminen

tai

 • kopio Suomen Navigaatioliiton myöntämästä rannikkolaivurin todistuksesta. Navigaatioliiton myöntämä saaristolaivurintodistus voidaan myös hyväksyä, jos suoritat täydentävän kokeen virta-, sorto- ja vuorovesilaskelmista

tai

 • kopio Suomen Navigoinninopettajien myöntämästä Navigointi 2 -todistuksesta. Navigointi 1 -tutkinto voidaan myös hyväksyä, jos suoritat täydentävän vuorovesitutkinnon

tai

 • muu todistus vastaavasta navigoinnin teoriatason osaamisesta (hankittu vuoden 1983 kesäkuun jälkeen)

sekä

 • todistus riittävistä käytännön veneilytaidoista (todistuksesta on käytävä ilmi, ovatko taidot riittävät moottori- vai/ja purjeveneelle)
 • passivalokuva (1 kpl).

 Koulutustodistusta vastaavia todistuksia ovat esimerkiksi

 • sotilasveneen kuljettajankirja
 • meriupseerin tutkinto
 • veneenkuljettajan koulutus (Merisotakoulu)
 • kuljettajankirja tai muu ylempi, ammattimaiseen merenkulkuun tarkoitettu, kansipäällystön pätevyyskirja.

Jos sinulla ei ole mitään todistusta teoriaosaamisestasi, voit suorittaa tentin Trafin alueellisessa toimipisteessä. Hyväksytty tenttisuoritus rinnastetaan koulutustodistukseen. Tentin suorittaminen maksaa 150 euroa.

Trafin hyväksymän veneilyjärjestön koulutustodistukseen voidaan liittää myös järjestön antama vahvistus siitä, että täytät vaatimukset käytännön taidoista.

Jos haluat pätevyyskirjaan myös sisävesikelpoisuuden eli merkinnän "I", sinun on erikseen todistettava, että sinulla on riittävät tiedot Euroopan sisävesien liikennesäännöksistä (CEVNI-säännöt).

Ennen 1.1.2004 myönnetyt kansainvälisen huviveneenkuljettajankirjat pysyvät edelleen voimassa, mutta niiden kelpoisuutta ulkomailla ei voida taata. Vanhat kirjat vaihdetaan uusiin ilman lisätutkintoja.

Kun haluat uusia kirjasi

Kun haluat uusia kansainvälisen huviveneneenkuljettajankirjasi, hakemuksesta on ilmettävä edellä mainitut asiat sekä seuraavat tiedot ja liitteet:

 • yhteystietosi
 • kopio vanhasta kirjasta
 • passikuva (1 kpl)
 • todistus terveydentilastasi (kopio voimassa olevasta ajokortista tai ajokorttiin vaadittavasta lääkärintodistuksesta).

On suositeltavaa, että päivität myös ensiaputaitosi.

1.1.2004 jälkeen myönnetty kansainvälinen huviveneenkuljettajankirja on voimassa siihen asti kunnes täytät 70 vuotta, jonka jälkeen se on uusittava. 1.7.2013 jälkeen myönnetty kirja on voimassa toistaiseksi.

Kansainvälinen huviveneenkuljettajankirja myönnetään vain 18 vuotta täyttäneelle, ja sen hinta on 150 euroa. Uusiminen tai täydennys maksaa 60 euroa.

Vuokraveneen kuljettajankirja

Vuokraveneen kuljettajankirjan saamisen edellytyksenä on

 • vähintään 18 vuoden ikä
 • kopio voimassa olevasta ajokortista tai ajokortin saamiseksi vaadittavasta lääkärintodistuksesta
 • todistus voimassaolevasta ensiapukoulutuksesta (EA1)
 • riittävä kokemus vuokraveneen kuljettamiseen.

Lisäksi vuokraveneen kuljettajankirjan saamisen edellytyksenä on, että tuntee

 • vesiliikennelain (463/1996) ja vesiliikenneasetuksen (124/1997) säännökset
 • meriteiden säännöt (SopS 30/1977, liitteineen)
 • sisävesisäännöt (252/1978)
 • merimerkit, merikartan, kompassin, suuntimisen, suuntien asettamisen ja laivapäiväkirjan pitämisen sekä
 • tarpeellisin osin merilain (674/1994) ja muut aluksen päällikköä koskevat säännökset.

Vaadittavat taidot voi osoittaa Trafin hyväksymän veneilyjärjestön antamalla todistuksella tai suorittamalla tentin Trafin alueellisessa toimipisteessä. Myös kuljettajan pätevyyskirja tai muu ylempi, ammattimaiseen merenkulkuun tarkoitettu kansipäällystön pätevyyskirja on riittävä osoitus teoriaosaamisesta. Vuokraveneen kuljettajankirja on voimassa toistaiseksi ja sen hinta on 150 euroa. Erillinen Vuokraveneen kuljettajankirjan lakiosan koe järjestetään Trafin toimipisteissä ja sen hinta on 150 euroa.

 

Trafin hinnat ja maksut

Yhteystiedot

Hakemus toimitetaan Trafin

Veneet ja rekisterit -yksikköön:

Liiikenteen turvallisuusvirasto (Trafi)

 • PL 320, 00101 Helsinki
 • Tiedustelut sähköpostiin:
 • veneilypatevyydet (at) trafi.fi

 • Pätevyyskirjahakemuslomake:
 • https://asiointi.trafi.fi/omatrafi-formservlet-web/lomake/MU6211sr

 

 

 

 

 
 

 

Sivu päivitetty 15.10.2018