Huvivenedirektiivi
 

Huvivenedirektiivi

Uusi huvivenedirektiivi (2013/53/EU) tuli voimaan 18.1.2014 ja kumosi entisen huvivenedirektiivin 18.1.2016 alkaen. Direktiivi pantiin täytäntöön Suomessa lailla huviveneiden turvallisuudesta ja päästövaatimuksista (1712/2015) ja Liikenteen turvallisuusviraston määräyksellä (TRAFI/100668/03.04.01.00/2015).

Direktiivi muun muassa tiukentaa vesikulkuneuvojen päästövaatimuksia. Taustalla on tarve yhtenäistää raja-arvoja erityisesti Yhdysvalloissa olevien päästövaatimusten kanssa. Näin parannetaan samojen tuotteiden sopimista eri markkinoille.

Muutokset koskevat ensi sijassa vesikulkuneuvojen ja moottoreiden valmistajia, mutta myös maahantuojia, jälleenmyyjiä, korjaamoita sekä yrityksiä, jotka tuovat omaan käyttöönsä huviveneen tai vesiskootterin EU:n ulkopuolelta. Jos valmistaja ei ota vastuuta siitä, että tuote on EU:n lainsäädännön mukainen, asian varmistaminen on yksityisen maahantuojan velvollisuus. Näissä tehtävissä maahantuojan tulee käyttää apunaan ns. ilmoitettua laitosta.

Valmistajilla ja maahantuojilla on velvollisuus testata tuotteita, jos niihin sisältyy riskejä. Lisäksi valmistajan on huolehdittava tuotteiden jäljitettävyydestä.

Pääsääntöisesti direktiivi ei koske omaan käyttöön rakennettavia veneitä.

Koulutus

Uudesta huvivenedirektiivistä järjestetään tarvittaessa seminaareja ja esityksiä venealalla toimiville. Seminaarien ensisijaiset kohderyhmät ovat venevalmistajat, jälleenmyyjät ja korjaamot.

Omakustannushintaisia seminaareja pidetään tarvittaessa eri puolilla Suomea.

Myös venealan oppilaitoksille sekä yhdistyksille järjestetään niiden sitä halutessa omat seminaarit. Oppilaitokset ja yhdistykset voivat ottaa yhteyttä Trafiin ja pyytää lisätietoa seminaarin järjestämisestä.

 

 
 

 

Sivu päivitetty 03.06.2016