Haluan ennakkoilmoittajaksi
 

Haluan ennakkoilmoittajaksi

Ennakkoilmoittamisen järjestäminen

Ennakkoilmoittajan tehtäviin kuuluu veneen tai moottorin tietojen tallentaminen vesikulkuneuvorekisteriin ennen rekisteröintiä.

Ennakkoilmottaminen on maksutonta.

Ennen kunkin yksilön ennakkoilmoituksen tekemistä ennakkoilmoittaja lähettää Trafille rekisteriin talletettavaksi vesikulkuneuvon tai moottorin mallin tekniset tiedot ja hyväksyntätiedot. Hän toimittaa Trafille myös mallia koskevan vaatimustenmukaisuusvakuutuksen. Näin vaatimustenmukaisuusvakuutusta ei tarvitse tarkistaa enää jokaisen yksilön ensirekisteröinnin yhteydessä. Ennakkoilmoitusta käyttäen saa rekisteröidä vain uuden tai aikaisemmin rekisteröimättömän vesikulkuneuvon tai moottorin, jota ei ole muutettu valmistajalta toimittamisen jälkeen.

Ennakkoilmoituksen ja vaatimustenmukaisuusvakuutuksen tarkistamisen jälkeen vesikulkuneuvo tai moottori voidaan rekisteröidä ja ottaa käyttöön, kun muut rekisteröinnin ja käyttöönoton edellytykset täyttyvät.

 

Ennakkoilmoittajan yleiset edellytykset

Trafi vastaa vesikulkuneuvon ja sen moottorin ennakkoilmoitustoiminnan järjestämisestä. Trafi hankkii ennakkoilmoituksen järjestämiseksi tarvittavat avustavat palvelut julkisilta tai yksityisiltä yhteisöiltä (ennakkoilmoittaja).

Vesikulkuneuvojen rekisteröinnistä annetun lain 6 pykälässä on säädetty ennakkoilmoittajan yleisistä edellytyksistä. Lue tarkemmin täältä.

 

Ennakkoilmoittajan sekä ennakkoilmoitustoiminnasta vastaavan henkilön luotettavuuden arviointi

Ennakkoilmoittajaa sekä ennakkoilmoittamisesta vastaavaa henkilöä voidaan pitää luotettavana, kun hän täyttää vesikulkuneuvojen rekisteröinnistä (424/2014) annetun lain 6 pykälässä säädetyt kohdat. Lue tarkemmin täältä.


Kuinka toimin, jos yritykseni haluaa ennakkoilmoittajaksi?

 1. Tutustu ensin kumppanuuden yleisiin edellytyksiin (yllä)
 2. Tutustu vesikulkuneuvojen ja/tai moottoreiden ennakkoilmoitussopimukseen sekä sopimuksen liitteisiin, mm. tietoturva.
 3. Täytä hakemus vesikulkuneuvojen tai moottoreiden ennakkoilmoittamiseksi (B528) ja toimita se täytettynä sähköpostiosoitteeseen vene.rekisterointi (at) trafi.fi
 4. Trafi tarkastaa, että sopimuskumppaniksi haluava yritys täyttää laissa säädetyt kumppaniksi pääsyn edellytykset. Tarvittaessa Trafi pyytää yritykseltä lisäselvityksiä yrityksen luotettavuuden, asiantuntevuuden ja vakavaraisuuden varmistamiseksi.
 5. Kun Trafi on todennut yrityksen täyttävän vaatimukset, toimittaa se yritykselle ennakkoilmoitussopimukset (kaksi kappaletta) liitteineen hyväksyttäväksi ja allekirjoitettavaksi.
 6. Toimita sopimukset täytettyinä ja allekirjoitettuina liitteineen Trafiin osoitteeseen:
  Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi)
  Veneet ja rekisterit -yksikkö
  PL 320
  00101 Helsinki
 7. Täytä myös yritystieto- ja vastuuhenkilölomake ja toimita se sähköpostiosoitteeseen vene.rekisterointi (at) trafi.fi
 8. Kun yrityksen ilmoittamien henkilöiden luotettavuus on tarkistettu ja sopimus on hyväksytty, toimittaa Trafi  käyttöoikeudet ennakkoilmoittamista varten yrityksen ilmoittamille ennakkoilmoittajille.
 9. Käyttöoikeusvastuuhenkilö voi hakea myöhemmin myös muille yrityksen henkilöille käyttöoikeuksia yritystieto- ja vastuuhenkilölomakkeella.

Trafi antaa tarkempia käytännön ohjeita sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen.

 

 
 

 

Sivu päivitetty 30.08.2018