Muutoksenhaku
 

Muutoksenhaku

Trafin päätöksiin voi hakea oikaisua 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätöksen liitteenä on oikaisuvaatimusohje.

Oikaisuvaatimus lähetetään Trafiin

  • sähköpostilla osoitteeseen
  • kirjallisesti osoitteella Liikenteen turvallisuusvirasto, PL 320, 00101 Helsinki.

Trafi antaa oikaisuvaatimuksesta päätöksen, josta voi valittaa hallinto-oikeuteen. Päätökseen liitetään valitusosoitus.

Asiaa koskeva lainsäädäntö:

 

 
 

 

Sivu päivitetty 08.06.2017