Omistajan- tai haltijanvaihdos
 

Omistajan- tai haltijanvaihdos

Vesikulkuneuvon omistaja- tai haltijatietojen muutoksesta on tehtävä muutosilmoitus rekisteriin viipymättä, mutta kuitenkin viimeistään 30 päivän kuluessa muutoksesta.

Omistajan- tai haltijan vaihdos on maksullinen tapahtuma.

Rekisteröinnin voi tehdä

Ilmoitukseen vaaditaan

 • yksilöintitiedot vesikulkuneuvosta ja moottorista
 • tiedot kaikista omistajista ja haltijoista, joista yhden on oltava yhteyshenkilö
 • päiväys, allekirjoitus tai sähköinen tunnistautuminen sekä yhteyshenkilön puhelinnumero
  • 15-17-vuotias voi yksin allekirjoittaa ilmoituksen.
   Alaikäisen puolesta ilmoituksen voi aina allekirjoittaa myös huoltaja
  • jos vesikulkuneuvolla on useampia omistajia, voi ilmoituksen tehdä yksi heistä
  • tiedot täytetään ilmoituslomakkeeseen tai sähköisessä palvelussa
  • tarvittavat liitteet:
   • katkeamaton luovutustodistusketju edellisestä rekisteriin merkitystä omistajasta lähtien, esimerkiksi kauppakirja tai sähköisesti asioidessa varmenne
    • luovutustodistuksesta tulee käydä ilmi yksilöity kaupan kohde ja osapuolet.

Rahoittaja merkitään aina omistajaksi, kun kyseessä on rahoituskauppa.

Sähköisissä palveluissa ilmoituksen voi tehdä vain vesikulkuneuvon uusi omistaja. Palvelu vaatii tunnistautumisen.

Omistajan vaihdoksen voi tehdä sähköisesti käyttämällä varmennetta. Jos vaihdoksessa käytetään todisteena luovutuskirjaa tulee muutos tehdä joko sopimusrekisteröijän luona tai lähettämällä ilmoitus postitse.

Jos myyjä on tehnyt luovutusilmoituksen, rekisteröinti onnistuu myös ilman varmennetta tunnistautumalla myyjän ilmoittamaksi ostajaksi. Rekisteröinnin voi tehdä tunnistautumisen perusteella niin sähköisessä palvelussa kuin rekisteröintitoimipisteessäkin.

Asioitaessa sopimusrekisteröijän toimipisteessä on henkilöllisyys aina todistettava.

Uusi rekisteröintitodistus toimitetaan omistajalle postitse. Uuden saavuttua tuhotaan vanha rekisteröintitodistus leikkaamalla se kahtia rekisteritunnuksen kohdalta.

Vanha rekisteröintitodistus on pidettävä mukana vesikulkuneuvoa käytettäessä, kunnes uusi todistus on saapunut. Viranomaiset voivat tarvittaessa tarkistaa järjestelmästä, että rekisteröinti on tehty ja todistustilaus on vireillä. Jos entinen omistaja ei ole omistajanvaihdoksen yhteydessä luovuttanut vanhaa rekisteröintitodistusta, on suositeltavaa pitää mukana kauppakirjaa tai vastaavaa asiakirjaa, josta omistajanvaihdos käy ilmi.

 

Luovutuskirja ajoneuvon/vesikulkuneuvon omistusoikeuden siirrosta

Kun myyt tai ostat vesikulkuneuvon, täytä ja allekirjoita yhdessä toisen osapuolen kanssa luovutuskirja.

Ostaja voi käyttää luovutuskirjaa rekisteri-ilmoituksen tekemiseen.

Myyjä voi luovutuskirjan avulla osoittaa myynnin tapahtuneen, jos ostaja laiminlyö rekisteri-ilmoituksen tekemisen.

 
 
 

 

Sivu päivitetty 11.09.2018