Rekisteröintitodistus
 

Rekisteröintitodistus

Rekisteröintitodistus on kolmikielinen ja ajokortin mallinen. Maistraatin myöntämä rekisteröintitodistus on voimassa niin kauan, kun uudessa todistuksessa oleviin vesikulkuneuvon rekisteritietoihin ei tehdä muutoksia.

Omistajan on ilmoitettava rekisteritietojen muutoksesta 30 päivän sisällä Trafille. Rekisteritietojen muutoksen jälkeen uusi rekisteröintitodistus postitetaan omistajalle automaattisesti. Omistaja voi myös halutessaan tilata uudenlaisen rekisteröintitodistuksen maksua vastaan, vaikka ei tekisi muutoksia rekisteritietoihin.

Rekisteröintitodistuksen tietosisältö

Trafin korttimallinen rekisteröintitodistus sisältää seuraavat tiedot vesikulkuneuvosta, moottoreista ja omistajista/haltijoista:

Vesikulkuneuvosta:
(rekisteröintitodistuksessa kohdat a1.-a15.)

 • Tunnusnumero/WIN-koodi
 • Trafi-numero (venerekisterijärjestelmän automaattisesti antama yksilöintinumero)
 • Rekisteröintitodistuksen järjestysnumero
 • Vuosimalli
 • Suurin henkilöluku/suunnitteluluokka
 • Merkki ja malli (vesikulkuneuvo)
 • Tyyppi
 • Rungon rakennusmateriaali
 • Pääväri
 • Rungon pituus
 • Suurin pituus
 • Suurin leveys
 • Suurin kuorma
 • Myönnetty (kortin myöntöpäivä)
 • Rekisteritunnus

Moottoreista:
(rekisteröintitodistuksessa kohdat b1.-b6.)

 • Moottorien lukumäärä
 • Valmistenumero
 • Asennettu moottoriteho (kW/hv)
 • Käyttövoima
 • Merkki ja malli (moottori)

Omistajista ja haltijoista:
(rekisteröintitodistuksessa c1.-c3.)

 • Omistaja/haltija
 • Sukunimi
 • Etunimi

Ennen 8.9.2016 tilattuihin rekisteröintitodistuksiin on merkitty valmistusvuosi vuosimallin sijaan. Rekisteröintitodistuksen kääntöpuolelta kohdasta a4. voi tarkistaa, kumpi vuosiluku rekisteröintitodistuksessa on.

Lipunkäyttöoikeus

Vesikulkuneuvo on suomalainen ja oikeutettu käyttämään Suomen lippua, jos Suomen kansalainen tai suomalainen oikeushenkilö omistaa enemmän kuin 60 % vesikulkuneuvosta.

Omistuspohja merkitään järjestelmään asiakkaan ilmoituksen mukaan.

Vesikulkuneuvon voi rekisteröidä ilman lipunkäyttöoikeutta, jos kansallisuusehto ei täyty.

Lipunkäyttöoikeus ilmenee rekisteröintitodistuksessa olevasta Suomen lipun symbolista sekä tekstistä kortin kelpoisuudesta kansallisuustodistukseksi. Lisätietoa lipunkäyttöoikeudesta löytyy Trafin tiedotteesta.

Kaksoiskappale

Rekisteröintitodistuksesta on mahdollisuus tilata maksullinen kaksoiskappale. Kaksoiskappale on järjestysnumeroa lukuun ottamatta identtinen voimassaolevan rekisteröintitodistuksen kanssa. Kun pääkortin järjestysnumero on esimerkiksi 3, tulee kaksoiskappaleen numeroksi 3.2. Voimassaolevia rekisteröintitodistuksia voi olla enintään kaksi kappaletta.

Jos toinen rekisteröintitodistuksista katoaa, on molemmat rekisteröintitodistukset uusittava. Kun rekisteröintitodistus uusitaan, uutta kaksoiskappaletta ei lähetetä automaattisesti, vaan se pitää tilata joka kerta erikseen.

Rekisteröintitodistuksen katoaminen

Jos rekisteröintitodistus katoaa, on vesikulkuneuvolle tilattava uusi maksullinen rekisteröintitodistus. Silloin kadonneen todistuksen kaksoiskappale ei myöskään ole enää voimassa. Kaksoiskappale on tilattava tarvittaessa erikseen.

Rekisteröintitodistuksen voi tilata

 • sähköisesti Oma asiointi -palvelussa
 • henkilökohtaisesti asioimalla vesikulkuneuvojen rekisteröintejä tekevän sopimusrekisteröijän toimipisteessä
 • postitse: Liikenteen turvallisuusvirasto, PL 320, 00101 Helsinki.

Asioitaessa sopimusrekisteröijän toimipisteessä henkilöllisyys on aina todistettava. Tähän käy passi, henkilökortti, suomalainen ajokortti tai mobiiliajokortti.

Uusi rekisteröintitodistus toimitetaan omistajalle postitse. Uuden rekisteröintitodistuksen saavuttua, pitää vanha tuhota  leikkaamalla se kahtia rekisteritunnuksen kohdalta.

Vesikulkuneuvoa voi käyttää normaalisti jo ennen rekisteröintitodistuksen saapumista. Viranomaiset voivat tarvittaessa tarkistaa järjestelmästä, että vesikulkuneuvo on rekisteröity ja todistustilaus on vireillä.

Ote vesikulkuneuvon rekisteritiedoista

Rekisteröintitodistuksessa ei näy veneen nimeä tai sen kotipaikkaa. Jos tarvitset kolmikielisen, leimalla ja allekirjoituksella varustetun rekisteriotteen, voit tilata sen täältä.
Otteen hinta on 15€ ja se toimitetaan postitse haluttuun osoitteeseen.

Huomaathan, että ote vesikulkuneuvon tiedoista ei ole virallinen asiakirja eikä se korvaa voimassaolevaa rekisteröintitodistusta.

 

Vesikulkuneuvon rekisteröintitodistuksesta selviää jatkossa veneen vuosimalli

Tiedote 15.9.2016

 

 

 
 

 

Sivu päivitetty 11.09.2018