Aloittelijalle
 

Perustietoa vasta-alkajille

Ilma-alusluokat ja lupakirjat harrasteilmailussa

Näille sivuille on kerätty tietoa yksityislentotoiminnasta ilma-alustyypeillä, joita käytetään harrasteilmailussa eniten. Näitä ovat lentokoneiden osalta yksimoottoriset, suurimmalta lentoonlähtömassaltaan alle 2730 kg:n mäntämoottorikoneet.

Alla olevassa taulukossa on kuvattu eri ilma-alusluokkien rajat ja niiden lentämiseen vaadittavat lupakirjat ja luokkakelpuutukset.

Kaikille lentokoneille, ultrakeveitä ja purjelentokoneita lukuun ottamatta, vaaditaan vähintään yksityislentäjän lupakirja PPL-luokkakelpuutuksineen (Private Pilot License), joka on samalla myös ensiaskel ammatti-ilmailun lupakirjoihin tähdättäessä.

Lähivuosina voimaan tulevat Euroopan lentoturvallisuusviraston EASAn lupakirjavaatimukset tuovat tullessaan laajemman valikoiman myös harrasteilmailijan lupakirjoja jo olemassa oleville kevyemmille ilma-alusluokille.

Ilma-alusluokka Luokan suurin sallittu lentoonlähtöpaino Suurin paikkaluku Sakkausnopeus enintään Lupakirja
Ultrakevyet lentokoneet 450 kg (495 kg kellukkeilla)  2 65 km/h UPL
Lentokoneet (LSA) 600 kg  2 82 km/h PPL(A) + SEP
Lentokoneet (ELA1) 1 000 kg 4 110 km/h PPL(A) + SEP
Lentokoneet (yksimoottoriset mäntämoottorikoneet) 2 730 kg (19) 110 km/h PPL(A) + SEP
Lentokoneet (monimoottoriset mäntämoottorikoneet) 2 730 kg (19)   PPL(A) + MEP
Purjelentokoneet (ELA1) 750 kg (850 kg apumoottorilla) 2 90 km/h GPL
Moottoripurjelentokoneet (ELA 1) 850 kg 2 90 km/h MGPL tai PPL(A)+TMG
Kuumailmapallot (ELA1)        BPL
Autogirot (gyrokopterit) 560 kg 2 - APL
Ultrakevyet helikopterit 450 kg 2 - PPL(H)
Helikopterit     - PPL(H)

Raskaammille ja monimutkaisille ilma-aluksille vaaditaan aina erillinen tyyppikelpuutus yksityis- tai ansiolentäjän lupakirjan lisäksi. Myös kaikille helikoptereille vaaditaan tyyppikelpuutus.

Ultrakevyt lentokone

 

 

 

 

Ultrakevyt lentokone (aerodynaamisesti ohjattu)

Autogyro

 

 

 

 

 
Autogiro

Purjelentokone

Purjelentokone
Kuva: Kai Mönkkönen

Muut ilmailulajit

Luokka Luokan suurin sallittu omapaino Suurin paikkaluku Koulutustodistus vaaditaan
Painopisteohjatut ultrakevyet lentokoneet ja moottoroidut laskuvarjot   2 Kyllä
Liitimet 100 kg 2 Kyllä
Muut ilma-alukset alle 70 kg polttoaineineen 70 kg   Kyllä
Jaloilta lähtevät liitimet     Kyllä
Urheilulaskuvarjot     Kyllä
Lennokit     Ei

Moottoroitu liidin      

Painopisteohjattu ultrakevyt (moottoroitu liidin)

 
Sivu päivitetty 07.12.2013