Lupakirjat
 

Ilmailulupakirjat


Yksityis- ja harrasteilmailun lupakirjat on nimensä mukaisesti tarkoitettu ilmailun yksityiskäyttöön tai harrastamiseen, eikä näitä saa käyttää ansiolentotoiminnassa. Yksityis- tai harrasteilmailija voi kouluttautua seuraavanlaisien lupakirjojen haltijaksi. Lupakirjan voi suorittaa lentokerhossa tai koulutusorganisaatiossa, jolla on Liikenteen turvallisuusviraston myöntämä koulutuslupa.

 

  Kansallinen lupakirja Lupakirja-määräys EASA lupakirja Lentomiehistö-asetuksen kohta
Yksityislentäjä PPL(A)* PEL M1-4 LAPL(A) tai
PPL(A)*
FCL.100, FCL.105.A
FCL.200, FCL.205.A
Purjelentäjä  GPL PEL M2-41 LAPL(S) tai
SPL*
FCL.100, FCL.105.S
FCL.200, FCL.205.S
Moottoripurje-lentäjä MGPL PEL M2-46 LAPL(S) tai
SPL* TMG laajennuksella
FCL.135.S
Kuumailmapallo-lentäjä  BPL PEL M2-50 LAPL(B) tai
EASA BPL*
FCL.100, FCL.105.B
FCL.200, FCL.205.B
Ultrakevytlentäjä  UPL PEL M2-70 - -
Autogyrolentäjä APL PEL M2-80 - -

*PPL, SPL ja EASA BPL vaatii 2- tason medikaalin ylläpidon, muihin lupakirjoihin riittää LAPL medikaali

 

Yksityislentäjän lupakirja

Yhteiseurooppalaisten JAR-FCL -vaatimusten mukaisesti myönnettyjen kansallisten yksityislentäjän lupakirjojen katsotaan täyttävän EASA -asetuksen vaatimukset sellaisinaan, joten niitä ei tarvitse erikseen muuntaa EASA -lupakirjoiksi. Uusi EASA-lupakirja toimitetaan asiakkaalle siinä vaiheessa kun JAR-lupakirja kirjoitetaan uudelleen.

Suomessa on edelleen jonkin verran yksityislentäjän lupakirjoja, joita ei ole myönnetty JAR-FCL:n tai Part-FCL:n mukaisesti. Näillä lupakirjoilla ei saa lentää EASA-ilma-aluksia enää 7.4.2014 jälkeen. Näiden lupakirjojen muuntamista EASA-lupakirjoiksi on haettava Liikenteen turvallisuusvirastosta. Kansallisella yksityislentäjän lupakirjalla saa jatkossakin lentää muita kuin EASA -ilma-aluksia (ns. liite II -ilma-aluksia).

 

Muut harrasteilmailijan lupakirjat

Kansalliset harrasteilmailijan lupakirjat (GPL, MGPL, BPL) on korvattava uuden mallin mukaisilla EASA -lupakirjoilla viimeistään 8.4.2020. Lupakirjan haltijan on haettava kansallisen lupakirjansa muuntamista EASA -lupakirjaksi Liikenteen turvallisuusvirastosta. Ultrakevytlentäjän ja autogyrolentäjän kansalliset lupakirjat säilyvät ennallaan, eikä niiden haltijoiden tarvitse ryhtyä muuntotoimenpiteisiin.

 
 

 

Sivu päivitetty 14.06.2018