Yleis- ja harrasteilmailun turvallisuus
 

Yleis- ja harrasteilmailun turvallisuus

Harrasteilmailu on osa yleisilmailua (engl. GA, General Aviation). Yleisilmailulla tarkoitetaan kaikkea muuta ilmailua kuin kaupallista ilmakuljetusta ja lentotyötä. Harrasteilmailulla tarkoitetaan erityisesti purje-, moottoripurje-, ultrakevyt-, autogiro- ja kuumailmapallolentämistä, riippu- ja varjoliitämistä sekä laskuvarjourheilua. Harrasteilmailusta sekä moottorilennosta harrastetarkoituksessa voidaan käyttää myös yleistermiä yksityisilmailu.

Lokakuussa 2014 julkaistussa harrasteilmailun riskikartoituksessa ja vuonna 2014-2015 toteutetussa harrasteilmailun turvallisuusprojektissa harrasteilmailuun luettiin kuuluvaksi kaikki yksityinen ja harrastetarkoituksessa ilma-aluksilla tapahtuva lentotoiminta, laskuvarjourheilu ja liidintoiminta. Rajausta lavennettiin, koska riskeissä, turvallisuustilanteessa ja toisaalta onnettomuuksien syytekijöissä löytyy paljon yhtäläisyyksiä. Monet keinot turvallisuuden parantamiseksi pätevät niin yleis- kuin harrasteilmailuunkin.

Muualla Trafin sivuilla

 
 
 
Sivu päivitetty 04.05.2016